Прочитајте повеќе на страна 9 и 10 во последниот број на МБА Е-БИЛТЕН за 2022 год.
Asset 1-100