Certificates and Awards

  • Сертификати на меѓународни мрежи Меѓународниот картички систем АД Скопје, од јули 2010 година на официјалните веб-страници на меѓународните мрежи Visa и MasterCard е на листата на светски и европски сертифицирани процесори за картички според PCI DSS стандардот, кој е на највисоко ниво. Сертификатот CaSys овозможува: овластување за трансакција расчистување и порамнување 3-D безбеден ACS платежна картичка за е-трговија (Е-трговија) Персонализација на картички Обработка на трансакции Што е PCI DSS стандард? PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) е стандард кој има за цел да обезбеди највисока безбедносна заштита на операциите со картички и заштита на имателите на платежни картички. Стандардот PCI има 6 единици поделени во 12 поглавја кои CaSys ги исполнува вкупно: Изградба и одржување на безбедна мрежа Заштита на податоци на носителите на картички Програма и заштита од надворешни упади Имплементација на мерки за контрола на пристапот до податоци Континуирано следење и тестирање на мрежата Одржување политики за безбедност на информациите

      СЕРТИФИКАТИ

Payment Card PCI-DSS (PCI) Data Security Standard

ISO/IEC 20000-1:2018

ISO/IEC 27001:2013

Vendor Compliance Letter

Visa AVP Annual Letter of Approval

Certificate of Appreciation
Proud partner of gender equality alliance