back

За нас

КАСИС АД Скопје е компанија основана во 2001 година и е првиот и единствен процесор во Република Македонија, која од локални рамки во 2004 година прерасна во сертифициран процесинг центар од регионален размер.

Основната дејност на КАСИС АД Скопје опфаќа процесирање трансакции со платежни картички, управување со АТМ и ПОС мрежа, е-трговија, персонализација на дебитни и кредитни платежни картички и неплатежни картички, сервиси на дежурен центар

2001 – Oсновање на компанијата;

2002 – Прва трансакција со платежна картичка

2004 – 2005 – Сертифициран MasterCard MSP и Visa TPP процесор за работа со чип картички;

2006 – ISO/IEC 27001:2013;

2008 – Успешна MasterCard SecureCode e-commerce сертификација;

2009 – Успешна Verified ByVisa e-commerce сертификација;

2009 – ISO/IEC 20000-1:20011;

2009 – Успешна PCI DSS сертификација;

2009 – Резервен (Disaster Recovery) центар;

2010 – Сертифициран MasterCard MSP за плаќања со безконтактни картички (PayPass);

2011 – Успешна PIN PCI сертификација;

2012 – Сертифициран Visa TPP за плаќања со безконтактни картички (PayWave);

2014 – Серитифициран вендор за персонализација на безконтактни Visa/MasterCard картички;

За нас