back

Персонализација

Од аспект на персонализација на картичките и генерирањето на ПИН-овите CaSys International нуди:

персонализација на картичките, односно обработка на апликациите од имателите на картички;

генерирање на сигурносни параметри за картичките;

печатење со ковертирање на ПИН-от;

печатење на лого на банката на картичките;

печатење на картичките;

ковертирање на картичките.

Од аспект на носителот на информации на картичките CaSys International нуди:

картички со магнетна лента;

картички со чип;

хибридни картички (со магнетна лента и со чип).

Од аспект на типови на картички CaSys International нуди:

Брендирани картички:

 • MasterCard:
  • Maestro;
  • MasterCard Classic;
  • MasterCard Business;
  • MasterCard Gold.
 • Visa:
  • Visa Electron;
  • Visa Classic;
  • Visa Business;
  • Visa Gold.

Небрендирани картички:

 • proprietаry картички на банки;
 • loyalty картички;
 • приватни картички издадени од нефинансиски организаци.
Сервиси