back

Менаџмент

Управен одбор:

Филомена Пљаковска-Аспровска – Претседател на Управен одбор

Лидија Вучидолова-Богоевска – Член на Управен одбор

Дамјан Андоновски – Член на Управен одбор

За нас