back

Контакт

Интернационален Картичен Систем АД Скопје

бул. Кузман Јосифовски - Питу бр.1
1000 Скопје
Р. Македонија

e-mail: contact@casys.com.mk

 

 

За нас